ДЕЙНОСТ №4 – ПРОЕКТ ОПАК

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ №4
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

Процесуални и материалноправни аспекти на касационните производства пред административните съдилища. Критерии за определяне на достъпа до съд, с оглед необжалваемите минимуми на административните наказания, приети в българското законодателство и съдебната практика в ЕС в тази връзка.


В изпълнение на Дейност № 4 – Подготовка, организиране и провеждане на специализирано обучение за магистрати – „Процесуални и материалноправни аспекти на касационните производства пред административните съдилища. Критерии за определяне на достъпа до съд, с оглед необжалваемите минимуми на административните наказания, приети в българското законодателство и съдебната практика в ЕС в тази връзка” по проект „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”, финансиран от ОПАК в периода 05-08.02.2014 година, се проведе специализирано обучение в гр.Трявна, хотел „Сезони”.
В обучението взеха участие 16 съдии от Административен съд – В.Търново, Административен съд – Ловеч и Административен съд-Враца. Лектори на мероприятието бяха съдия Лозан Панов от ВАС – в частта по ЗАНН и съдия Кремена Хараланова от ВАС – относно ЗСПЗЗ.
Успешното реализаране на обучението допринесе за повишаване на професионалната квалификация на съдиите от Административен съд-Велико Търново, Административен съд-Ловеч и Административен съд-Враца.