ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА

В раздела информация за свършени дела ще получите информациа за свършено дело и препратка към текста на съдебния акт.

В раздела информация за насрочвания ще научите датата, на която ще се проведе заседанието.

В раздела „Открити заседания“ може да потърсите информация за протоколите от открити заседания на делата образувани през и след 2018 – та година!