ДЕЛОТО ЗА ИЗБОРА НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОРЕШ Е ПРЕКРАТЕНО

Независимо от указанията на съда, една от констатираните с Определение от 08.11.2019 г. по адм. дело № 689/2019 нередовности на подадената жалба срещу избора на кмет на кметство Ореш, не е отстранена в определения срок. Не е представена жалба, отговаряща на законовите изисквания и не са уточнени конкретните нарушения на изборното законодателство, обуславящи претендираната незаконосъобразност на обжалваното решение на ОИК – Свищов. Това съставлява пречка за по-нататъшното движение на образуваното дело, поради което оспорването е оставено без разглеждане, а производството по делото е прекратено.