ДЕЛОТО ЗА ИЗБОРА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Е ОТЛОЖЕНО ЗА ИЗСЛУШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗА

В днешното съдебно заседание по делото за избора на общински съветници в Община Горна Оряховица приключи прегледа на оспорените изборни книжа и огледа на недействителните бюлетини. Делото е отложено за изслушване на съдебна експертиза, която да определи общинската избирателна квота при съобразяване на установените в съдебно заседание действителни гласове за всяка една от политическите формации. При разминаване между определената в протокола на Общинската избирателна комисия общинска квота и установената от експертизата, вещото лице следва да разпредели мандатите за общински съветници между политическите партии и коалиции. Следващото открито съдебно заседание е насрочено за 18.11.2019 г. от 11:00 часа.