ДЕЛОТО ЗА ИЗБОРА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Е ОБЯВЕНО ЗА РЕШАВАНЕ

В състоялото се днес открито съдебно заседание по административно дело № 675/2019 съдът отмени протоколно определение от 13.11.2019 г. за допускане на съдебна експертиза поради оттегляне на искането за такава. Поради изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и даде ход по същество. В пледоарията си процесуалният представител на жалбоподателя изрази становище, че преброяването на недействителните бюлетини в хода на съдебното производство не би могло да промени бройката на общинските съветници, но може да промени резултатите на отчетените преференции. Председателят на избирателната комисия поддържа, че обстоятелствата, описани в жалбата, не са доказани. Съдът счете делото за изяснено и от правна страна и обяви, че ще се произнесе с решение в определения от закона срок.