ДЕЛОТО СРЕЩУ ИЗБОРА НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛЕСИЧЕРИ ЩЕ СЕ ГЛЕДА НА 07.11.2019 година

Служебна проверка на Административен съд – Велико Търново по административно дело № 669/2019 установи, че жалбата срещу избора на кмет на кметство Лесичери на първи тур е редовна и допустима. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 07.11.2019 г. от 10:30 часа, за което са призовани жалбоподателят, Общинска избирателна комисия – Павликени и заинтересованите страни. Дадени са указания по доказателствената тежест. За целите на съдебното производство ТЗ ГРАО – Велико Търново е задължено да представи избирателния списък за секция 042200035 с. Лесичери, общ. Павликени за местни избори 2019 година, а Община Павликени – запечатаните изборни книжа, от проведения избор за кмет на 27.10.2019 година, включително бюлетините, за да бъде извършен оглед от съда. Без уважение е оставено особеното искане на жалбоподателя за спиране на предварителното изпълнение на Решение № 150-МИ/28.10.2019 година на Общинска избирателна комисия – Павликени.