ДЕЛОТО СРЕЩУ ИЗБОРА НА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЩЕ СЕ ГЛЕДА НА 15.11.2019 ГОДИНА

От Местна коалиция „БСП за България“ /ПП „Алтернатива за българско възраждане“, ПП „Движение 21“/ оспорват Решение № 188-МИ/03.11.2019 година на Общинска избирателна комисия – Горна Оряховица за избиране на кмет на Община Горна Оряховица по съображения, че не е спазен принципът за уседналост по отношение на кандидата, избран за кмет на общината. С разпореждане на съдията докладчик от 11.11.2019 г. са изискани конкретни писмени доказателства, които не са представени в пълнота от ОИК – Горна Оряховица. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 15.11.2019 г. от 13 часа с призоваване на жалбоподателя, ответника и заинтересованата страна – кандидатът, избран за кмет. Разпределена е доказателствената тежест и в тази връзка са дадени указания и на страните са вменени задължения за представяне на документи.