ДЕЛОТО СРЕЩУ ИЗБОРА НА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Е ОТЛОЖЕНО ЗА 22.11.2019 ГОДИНА

На 15.11.2019 година се състоя открито съдебно заседание по делото срещу избора на кмет на Община Горна Оряховица. Състав на Административен съд – Велико Търново прие и приложи по дело 694/2019 година представената от Общинска избирателна комисия – Горна Оряховица административна преписка, както и допълнително представените доказателства. По искане на жалбоподателя е открито производство по оспорване на верността на официални документи – удостоверение за настоящ адрес и удостоверение за промени на настоящ адрес. На Местна коалиция „БСП за България“ е указана доказателствената тежест да установи, че посочените документи са неверни. На страните е обявено, че служебно и ноторно известно е обстоятелството, че заинтересованата страна Добрев е изпълнявал функциите на кмет на Община Горна Оряховица за мандат 2015 г. – 2019 година. Делото е отложено за 22.11.2019 година от 13:00 часа за събиране на доказателства.