ДЕЛОТО СРЕЩУ ИЗБОРА НА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Е ОТЛОЖЕНО ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

Събиране на доказателства наложи делото за избора на кмет на Община Горна Оряховица да бъде отложено. Решаващият състав го насрочи за 02.12.2019 г. от 15:30 часа, тъй като в днешното съдебно заседание страните представиха писмени доказателства, истинността на част от които беше оспорена. Назначена е съдебно-графическа експертиза, чиято задача е да изследва подписите в личния регистрационен картон на избрания за кмет на Община Горна Оряховица, а общинската администрация е задължена да представи оспорения картон в оригинал. Съдът даде възможност на жалбоподателя – Местна коалиция „БСП за България“, да се снабди от органите на МВР с документи, установяващи адресните регистрации на Добрев.