ДЕЛОТО СРЕЩУ ИЗБОРА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПАВЛИКЕНИ ЩЕ СЕ ГЛЕДА НА 08.11.2019 година

Констатираните от Административен съд – Велико Търново нередовности по административно дело № 671/2019 са отстранени в срок и Общинска избирателна комисия – Павликени е представила преписката в цялост. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 08.11.2019 г. от 09:30 часа, за което са призовани жалбоподателят, Общинска избирателна комисия – Павликени и конституираните заинтересовани страни –всички политически партии и коалиции, регистрирани за участие в местните избори за общински съветници в гр. Павликени, както и всички обявени за избрани общински съветници. Избирателната комисия е задължена незабавно да представи адреси и телефони на заинтересованите лица, както и доказателства за обявяване на Решение № 141/28.10.2019 година.