ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ в Административен съд Велико Търново

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ в Административен съд Велико Търново

 На 21.04.2017 година от 9:30 часа в Административен съд Велико Търново ще се проведе „Ден на отворените врати”. В събитието могат да вземат участие всички граждани, които проявяват интерес към организацията и работата на съда – ученици, студенти, лица в неравностойно положение, представители на бизнеса и други. Мероприятието ще бъде под ръководството на председателя на Административен съд Велико Търново – съдия Георги Чемширов. Посетителите ще имат възможност да разгледат сградата на съда, да се запознаят с работата на администрацията и да присъстват на съдебни заседания.