Ден на отворените врати в Административен съд – Велико Търново

Във връзка с реализиране на проект на Висш съдебен съвет, на 29.03.2013г. /петък/ ще се проведе Ден на отворените врати в Административен съд – Велико Търново.
В този ден всички граждани ще имат възможност през целия работен ден /от 8,30ч. до 17,00ч./, да посетят сградата на съда и да се запознаят с организацията на работа в Административен съд – Велико Търново. Ще бъде осигурен свободен достъп до деловодството на съда и до съдебните зали.
Надяваме се, че по този начин, в рамките на проекта на ВСС „Ден на отворените врати”, Административен съд – Велико Търново ще допринесе за повишаване на правната култура на гражданите и до повишаване на общественото доверие в съдебната система.