Ден на отворените врати 2013 г.

На 29.03.2013г. в Административен съд-Велико Търново се проведе ден на отворените врати, по инициатива на Висш съдебен съвет. Гражданите имаха свободен достъп до информационния център, деловодството и съдебните зали от 8,30ч. до 17,00ч.,като им беше осигурена възможност да се запознаят с цялостната дейност и организацията на работа в съда.
Интерес към деня на отворените врати проявиха студенти от специалност „Публична администрация” на Стопанския факултет на Великотърновския университет. Те присъстваха на насрочените за 29.03.2013 4 съдебни заседания, след което Председателят на съда направи презентация на програмата за случайно разпределение на делата. Съдебни служители от Административен съд-Велико Търново успяха да запознаят студентите и с цялостната организация на работа на отделните служби в съда.
Уверени сме, че на 29.03.2013г. Административен съд-Велико Търново успя да допринесе за повишаване на правната култура и общественото доверие на гражданите в съдебната система.
Снимки от събитието може да видите

« 1 на 25 »