ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – 2014

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”
В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 28.03.2014г. /петък/ в Административен съд – Велико Търново ще се проведе „Ден на отворените врати”.
В този ден всички граждани могат да посетят сградата на съда и да се запознаят със структурата и организацията на работа на съдиите и съдебните служители в Административен съд – Велико Търново, в рамките на работния ден от 9,30ч. до 17,00ч.