ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – 2015

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”
В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО


На 03.04.2015г. /петък/ в Административен съд – Велико Търново ще се проведе „Ден на отворените врати” по инициатива на Висш съдебен съвет.
В този ден всички граждани и журналисти могат да посетят сградата на съда и да се запознаят със структурата и организацията на работа на съдиите и съдебните служители в Административен съд – Велико Търново, в рамките на работния ден от 9,30ч. до 17,00ч.
От 9,30ч. всички желаещи могат да присъстват на съдебни заседания, насрочени за деня.
След приключване на съдебните заседания, Председателят на съда ще направи презентация на Програмата за случайно разпределение на делата пред студенти от Юридическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и ще отговори на всички поставени от студентите въпроси.