ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – 2016

ДНЕС, НА 15.04.2016 г. СЕ ПРОВЕДЕ „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – В. ТЪРНОВО

Към „Деня на отворените врати” на Административен съд – Велико Търново голям интерес проявиха студенти от Юридическия и Стопанския факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Много студенти посетиха Административен съд – Велико Търново, присъстваха на съдебните заседания, запознаха се със структурата и организацията на работа на съдиите и съдебните служители.
Председателят на съда – съдия Георги Чемширов направи презентация на Програмата за случайно разпределение на делата и даде възможност на студентите да участват в разпределението на делата за деня.
Денят на отворените врати в Административен съд-Велико Търново се проведе по инициатива на ВСС, с цел повишаване на общественото доверие на гражданите в съдебната система.
Снимки от събитието може да видите

« 1 на 24 »