ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – 2016

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
в Административен съд Велико Търново

На 15.04.2016 г. от 9:30 часа в Административен съд Велико Търново ще се проведе „Ден на отворените врати”. В събитието могат да вземат участие всички граждани, които проявяват интерес към организацията и работата на съда – ученици, студенти, лица в неравностойно положение, представители на бизнеса и други.
В рамките на мероприятието е предвидена следната програма:
•   09:30 часа – наблюдаване на съдебния процес по КНАХД – съдебна зала № 6
• 10:00 часа – встъпителни думи от председателя на Административен съд Велико Търново – съдия Георги Чемширов.
•  10:15 часа – презентация на програмата за случайно разпределение на делата.
•  10:30 часа – информационен тур, при който гостите ще се запознаят с работата както на администрацията, така и на съдиите.
При интерес от страна на посетителите Денят на отворените врати ще завърши с дискусия, в която ще бъдат коментирани възможностите за подобряване на комуникацията между съда и гражданите.