ДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВЕН – СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

През 2017 г. се навършват десет години от създаването на специализираните административни съдилища в България. Този повод ще бъде тържествено отбелязан от Административен съд Велико Търново на 01.03.2017 г. Датата е специално избрана от ръководството, тъй като на същия ден, но десет години по-рано, по силата на § 4, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс е образувано първото административно дело в съда. Официалното честване ще започне в 10:30 часа в Залата за наблюдение на АВС „Звук и светлина“ в подножието на историческия хълм Царевец. Председателя Георги Чемширов ще приветства гостите и ретроспективно ще проследи значимите моменти от изминалото десетилетие за съдебната институция, която е една от петте най-големи сред административните съдилища в страната предвид подсъдните й данъчни дела. В 11:30 часа в Катедрален храм „Рождество Богородично“ ще се отслужи църковен богослов, след което е предвидена обща снимка на присъстващите и коктейл.