ЖАЛБАТА НА МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ /ПП „АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ 21“/ Е НЕДОПУСТИМА

Поради липса на акт, подлежащ на съдебен контрол, и предвид липсата на активно легитимирани лица, които да притежават законово защитен правен интерес от обжалване, състав на Административен съд – Велико Търново е намерил за недопустима жалбата на Местна коалиция „БСП за България“ /ПП „Алтернатива за българско възраждане“, ПП „Движение 21“/ срещу Решение № 1371-МИ/11.10.2019 г. на ЦИК, с което е отхвърлена жалбата срещу Протоколно решение по т. 2 от дневния ред на заседание на ОИК Горна Оряховица, проведено на 04.10.2019 г. по Протокол № 15. Жалбата е оставена без разглеждане, а производството по адм. дело № 636/2019 г. е прекратено. Постановеното определение не подлежи на обжалване.