ЖАЛБАТА НА ПП „АТАКА“ – БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ

Административен съд – Велико Търново остави без разглеждане жалбата на ПП „Атака“ против Решение № 1288-МИ/03.10.2019 г. на Централната избирателна комисия, с което е потвърдено Решение № 122 от 29.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Велико Търново. Производството по адм. дело № 596/2019 година е прекратено. До този резултат се стигна, след като в дадения от съда срок, а и до настоящия момент, констатираните в жалбата нередовности не бяха отстранени. Редовността на жалбата е абсолютна положителна процесуална предпоставка за надлежното упражняване на правото на достъп до съд, а отсъствието й изключва допустимостта на образуваното по нея съдебно производство. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.