ЖАЛБА НА МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ Е ПРИСЪЕДИДЕНА КЪМ АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 620/2019 Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

В Административен съд – Велико Търново е постъпила жалба от Местна коалиция „БСП за България“ срещу Решение № 108/01.10.2019 г. на ОИК – Горна Оряховица , с което е отказано заличаването на регистрация на кандидат за кмет на Община – Горна Оряховица. Тъй като това решение е предмет на адм. дело № 620/2019 г., жалбата на коалицията е присъединена за разглеждане в посоченото дело. Доколкото същата е нередовна, са дадени указания за представяне на доказателства в срок до 10:00 часа на 17.10.2019 г. Ако нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а делото в тази му част – прекратено.