ЖАЛБИ ПО ИЗБОРНИЯ КОДЕКС СА ИЗПРАТЕНИ ОТ ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ПОДСЪДНОСТ ОТ АДИМНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Регистриран кандидат за общински съветник в Община Горна Оряховица, издигнат от Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, и Коалиция „Движение Заедно за промяната“ оспорват Решение № 108/01.10.2019 г. на общинска избирателна комисия – Горна Оряховица. Жалбите са изпратени по подсъдност от Върховния административен съд, във връзка с което е образувано адм. дело № 620/2019 г. по описа на Административен съд – велико Търново. Докладчикът по делото е констатирал нередовност в жалбата на коалицията, поради което е оставил същата без движение. Дадени са конкретни указания за отстраняване на пороците в срок до 10:00 часа на 16.10.2019 г., което ако не бъде сторено, делото в тази му част ще бъде прекратено.