ЖАЛБИ ПРОТИВ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Без разглеждане са оставени депозираните в Административен съд – Велико Търново две жалби срещу Решение № 108/01.10.2019 г. на ОИК – Горна Оряховица, с което е отказано заличаване на кандидат за кмет на Община Горна Оряховица, и Решение № 1315-МИ/07.10.2019 г. на ЦИК, с което е отхвърлена жалбата срещу цитираното решение на ОИК. Производството по образуваното в съда адм. дело № 602/2019 г. е прекратено поради недопустимост. Правният извод на тричленния съдебен състав е, че няма активно легитимирани лица в конкретния случай, които да притежават законово защитен правен интерес от обжалване на решението на ОИК – Горна Оряховица, а потвърдителното решение на ЦИК не подлежи на самостоятелно обжалване. Така постановеното съдебно определение е окончателно.