Заповед за назначване служител „Съдебен архивар“

Заповед № 167/02.05.2012г.  гр.Велико Търново,относно конкурс за „Съдебен архивар”