Заповед за организация на работа в Административен- съд Велико Търново считано от 09.04.2020 г.

Заповед