ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЗЕМА УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ВСС И МОН

За поредна година магистрати от Административен съд Велико Търново ще сменят съдебната зала с училищна стая, за да повишат информираността на подрастващите за съдебната система.
Инициативата е част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” – съвместен проект на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката за повишаване на правната култура на учениците и за укрепване на общественото доверие в съдебната система.
Партньор на Административен съд Велико Търново в обучителния курс тази година е Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“, като конкретно участие в занятията ще вземат всички ученици от девети, десети и единадесети клас на училището. Лектори ще бъдат съдия Ивелина Янева, съдия Диана Костова и съдия Росен Буюклиев. И тримата са дългогодишни съдии с авторитет в професионалните среди и висока юридическа квалификация, които по достъпен и разбираем начин ще запознаят подрастващите със структурата на съдебната система, разделението на властите, Конституцията на Република България, мястото на Върховния административен съд и административните съдилища като част от съдебната система, професията съдия и статута на магистратите, административното правосъдие и правата ни като граждани на Европейския съюз. Децата ще имат възможност да намерят отговори и на допълнителни въпроси във връзка със съдебната власт, които ги вълнуват. След приключване на предвидените теми Административен съд Велико Търново ще посрещне тинейджърите в сградата на съда, за да се запознаят отблизо с работата на служителите и магистратите и при желание да наблюдават реален съдебен процес.