ИЗБОРНИ ДЕЛА

В Административен съд – Велико Търново са образувани и приключили седем дела по чл. 459 от Изборния кодекс за обжалване на резултатите от изборите. По три от тях са постановени прекратителни определения, които са влезли в сила. Оспорванията срещу избора на кмет на село Леденик и срещу избора на общински съветници във Велико Търново са оттеглени от жалбоподателите. Делото срещу избора на кмет на село Ореш е прекратено поради неотстраняване на констатираните от съда нередовности в жалбата. В законна сила, без да е обжалвано, е влязло решението по адм. д. № 669/2019 по описа на Административен съд – Велико Търново, с което е потвърден изборът на кмет на село Лесичери. Срещу решенията, с които е потвърден изборът на общински съветници в Павликени и в Горна Оряховица, както и срещу решението, потвърждаващо избора на кмет на Община Горна Оряховица са постъпили касационни жалби. Предстои делата да бъдат разгледани от Върховния административен съд на Република България.