ИЗБОРЪТ НА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Е ПОТВЪРДЕН ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Състав на Административен съд – Велико Търново отхвърли жалбата на Местна коалиция „БСП за България“ /ПП „АБВ“, ПП „Движение 21“/ против Решение №188-МИ/03.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Горна Оряховица, с което е обявен изборът на кмет. Като неоснователна е преценена основната претенция на жалбоподателя, че решението е издадено при неспазване на изборните правила, доколкото за кмет на Община Горна Оряховица е обявен кандидат, който не е имал активно избирателно право. Решение № 489/09.12.2019 г. по адм. дело № 694/2019 по описа на Административен съд – Велико Търново е публикувано на интернет страницата на съда, където може да се запознаете с конкретните мотиви на постановения акт.