Извършената тематична проверка от Инспекторат към ВСС

Акт за резултатите от извършената тематична проверка от Инспекторат към ВСС, по приложението на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП за налагане на административно наказателна отговорност с електронен фиш. По подробно с акта може да се запознаете тук.