Инструкция относно мерките за предотвратяване на разпространяването на COVID-19 на работното място в Административен съд – Велико Търново

Инструкция