КОНКУРС ЗА ДЕЦА ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Като част от инициативата Ден на отворените врати в Административен съд Велико Търново е предвиден конкурс за изработване на проект (рисунка/колаж) на тема „Професия СЪДИЯ“ за деца от първи до четвърти клас. Целта е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

Регламент:

Кой може да участва?

Участие могат да вземат всички ученици от първи до четвърти клас, като проектите са групови – изработени и представени от името на целия клас под ръководството на класния ръководител или друг учител от съответното училище.

Каква е темата?

Професия СЪДИЯ

Какви са изискванията към проекта?

–          Работа в екип

–          Всеки клас може да участва с един проект

–          Рисунка или колаж

–          Картон с формат А3 (29,7/42 см)

–          Материали, инструменти и техника по избор

В какъв срок и къде да представите проекта си?

От 01.04.2018 г. до 13.04.2018 г. включително очакваме вашите проекти в сградата на Административен съд Велико Търново. Може да ги представите лично в деловодството на съда или да ги изпратите по пощата на адрес: гр. Велико Търново, площад „Център“ 2, стая 3, като предвидите подходяща опаковка, която да осигури целостта и качеството на рисунката/колажа.

На гърба на всеки проект трябва да означите информация относно: класа, който участва; трите имана на учителя; данни за училището; телефон, електронна поща и пощенски адрес за контакт.

Как се определя победителят?

На 16 и 17.04.2018 г. картините ще бъдат оценени от жури в състав: съдия Росен Буюклиев, съдия Румяна Пеева и съдия Евтим Банев. Критериите за подбор са креативност, оригиналност, оформление и композиция. Класацията ще бъде публикувана в сайта на Административен съд Велико Търново.

Авторите на първите пет проекта ще бъдат информирани на посочените данни за контакт в периода от 18 до 20.04.2018 година. Всеки от тези пет класа следва да излъчи свои представители (пет ученика от класа), които под ръководството на учителя си да направят презентация на проекта. Това ще се случи в Деня на отворените врати на Административен съд Велико Търново – на 27.04.2018 г. от 10 часа в сградата на съда. Учениците трябва да запознаят журито и останалите участници как е протекла екипната работа по изготвянето на проекта, какво са представили по зададената тема и защо е такъв изборът им. Най-добре обоснованата презентация ще бъда отличена на първо място.

Каква е наградата?

Класът победител ще получи ваучер за книги на стойност 100 лева и покана за посещение в Административен съд Велико Търново, където учениците ще имат възможност да се запознаят отблизо с професията на съдията.

Всички проекти ще бъдат подредени в изложба в сградата на Административен съд Велико Търново, а класовете взели участие ще бъдат удостоени с грамота.