КОНКУРС НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ” – ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Списък с допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността “Началник отдел – обща администрация” в Административен съд – Велико Търново: Списък
Протокол от направената проверка на подадените документи за участие в конкурса за длъжността “Началник отдел – обща администрация” в Административен съд – Велико Търново: Протокол