КОНКУРС “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ”, “ПРИЗОВКАР” – МЕТОДИКИ

Методики за оценяване на практическите задачи от конкурсите за „Съдебен деловодител“ и „Призовкар“:
Съдебен деловодител,  Призовкар