КОНКУРС “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” – ФИНАЛЕН ПРОТОКОЛ

Финален протокол от конкурса за “Съдебен деловодител” в Административен съд – Велико Търново: