КОНКУРС “СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК” – ВЪЗОБНОВЯВАНЕ

Заповед за възобновяване на конкурса за съдебен помощник в Административен съд – Велико Търново.
Четвъртият етап на конкурса – „СЪБЕСЕДВАНЕ“ ще се проведе на 09.04.2014г. от 13:30ч. в сградата на съда.