КОНКУРС “СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК” – КАЗУС

Решение на казуса от конкурса за „Съдебен помощник“ в Административен съд – Велико Търново