КОНКУРС “СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК” – КОНСПЕКТ

Конспект за изпит по “Административно правни науки” за конкурса за Съдебен помощник: