КОНКУРС „СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК“ – КОНСПЕКТ

Конспект за изпит по „Административно правни науки“ за конкурса за Съдебен помощник: