КОНКУРС “СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК” – МЕТОДИКА

Методика и начин на провеждане на писмен изпит –  Решаване на административноправен казус, който ще се проведе на 02.06.2016г. от 13:00ч: