КОНКУРС “СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК” – ПИСМЕНА РАБОТА

Протокол от извършена проверка Протокол от извършена проверка на писмените работи от конкурса за „Съдебен помощник“ в Административен съд – Велико Търново