КОНКУРС “СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК” – ПРОТОКОЛ УСТЕН ИЗПИТ

Протокол от устен изпит за конкурса за „съдебен помощник“ в Административен съд Велико Търново