Конкурс „Съдебен помощник“ – събеседване

Протокол от „Четвърти етап – Събеседване“ от конкурса за „Съдебен помощник“ в Административен съд – Велико Търново. Пълния текст на протокола може да видите тук (Протокол).