КОНКУРС “СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК” – СЪБЕСЕДВАНЕ

Протокол от четвърти етап – Събеседване, от конкурса за „Съдебен помощник“ в Административен съд – Велико Търново