КОНКУРС “СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК”, “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ”, “ПРИЗОВКАР” – ДОПУСНАТИ

Списък с допуснатите и недопуснати кандидати за конкурса за „Съдебен деловодител“
Списък с допуснатите кандидати за конкурса за „Призовкар“
Списък с допуснатите кандидати за конкурса за „Съдебен помощник“