КОНКУРС “СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК”, “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ”, “ПРИЗОВКАР” – ДОПУСНАТИ

Списък с допуснатите и недопуснати кандидати за конкурса за “Съдебен деловодител”
Списък с допуснатите кандидати за конкурса за “Призовкар”
Списък с допуснатите кандидати за конкурса за “Съдебен помощник”