Конкурс „Съдебен помощник“ – устен зпит

Протокол от проведен устен изпит върху въпроси от „Конспект по административноправни науки“ от конкурса за „Съдебен помощник“. Пълния текст на протокола може да видите тук (Протокол).