Конкурс “Съдебен помощник” – устен зпит

Протокол от проведен устен изпит върху въпроси от “Конспект по административноправни науки” от конкурса за “Съдебен помощник”. Пълния текст на протокола може да видите тук (Протокол).