КОНКУРС “СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК” – УСТЕН ИЗПИТ – УКАЗАНИЯ

Методически указания за провеждане на трети етап – „Устен изпит“ за длъжността „Съдебен помощник“ в административен съд – Велико Търново