КОНКУРС “СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК” – УСТЕН ИЗПИТ – ПРОТОКОЛ

Протокол от проведен устен изпит от конкурса за “Съдебен помощник” в Административен съд – Велико Търново