КОНКУРС “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” – ДОПУСНАТИ

Списък на допуснатите кандидати за участие в  конкурса за “Съдебен секретар” в Административен съд Велико Търново:
Списък, Протокол