КОНТАКТИ

 

Административен съд – Велико Търново
адрес: п.к. 5000, Велико Търново, ул. Иван Вазов №1
email: admsvt@gmail.com,

delovodstvo.admsvt@gmail.com – За кореспонденция по дела.

Деловодство
тел.1: 062/ 611 316
тел.2: 062/ 611 312
Факс: 062/ 651 083
GSM: 0879 608 762

email: delovodstvo.admsvt@gmail.com – За кореспонденция по дела.

Инфо център
тел.: 062/ 611 308

Призовкари
тел.: 062/ 611 321
Справки:
от 8.30 ч. до 10.00 ч. и от 13.00 ч. до 14.00 ч.

Главен счетоводител
тел.: 062/ 611 357
email: account.asvt@abv.bg

Касиер счетоводител
тел.: 062/ 611 309
email: cassier.asvt@abv.bg

Административен секретар
тел.: 062/ 611 327
email: adm.asvt@abv.bg