КОНТАКТИ

Административен съд – Велико Търново
адрес: п.к. 5000, Велико Търново, пл. Център 2, корпус 4 ет.2
email: admsvt@gmail.com

Деловодство
тел.1: 062 604 102
тел.2: 062 600 020
GSM: 0879 608 762
факс: 062 604 102
email: delovodstvo.admsvt@gmail.com

Инфо център
тел.: 062 600 471

Главен счетоводител
тел.: 062 651 083
факс: 062 651 083
email: account.asvt@abv.bg

Касиер счетоводител
тел.: 062 600 471
факс: 062 600 471
email: cassier.asvt@abv.bg

Административен секретар
тел.: 062 651 083
факс: 062 651 083
email: adm.asvt@abv.bg