ЛИПСВА ПРЯКО И НЕГАТИВНО ЗАСЯГАНЕ НА ПРАВНАТА СФЕРА НА МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ ОТ ОБЖАЛВАНОТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Административно дело № 638/2019 по описа на Административен съд – Велико Търново е образувано по жалба на Местна коалиция „БСП за България“ /ПП „Алтернатива за българско възраждане“, ПП „Движение 21“/ срещу Решение № 142/12.10.2019 г. на ОИК – Велико Търново, потвърдено с Решение № 1407-МИ/16.10.2019 г. на ЦИК. Произнасянето е по повод сигнал за нарушение на изборното законодателство във връзка предизборна агитация. Състав на съда остави жалбата без разглеждане като недопустима, а производството по делото беше прекратено. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.