МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ ИСКА КАСИРАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ГОРНА ОРЯХОВИЦА

От МК „БСП за България“ /ПП „Алтернатива за българско възраждане“, ПП „Движение 21“/ оспорват Решение № 142-МИ/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Горна Оряховица, с което е обявен резултатът от гласуването за общински съветници. Според оспорващата местна коалиция подадените гласове не са правилно отчетени поради невярно отразени в протоколите недействителни бюлетини. Поддържа се възражение, че един от избраните общински съветник не отговаря на условието за уседналост. Твърди се и нарушение на правото на гласуване на жителите на с. Драганово, за което в изборния ден е депозиран сигнал в прокуратурата. Въз основа на тази жалба в Административен съд е образувано административно дело № 675/2019 година, което е оставено без движение с разпореждане на съдията докладчик от 06.11.2019 година. Дадени са указания на жалбоподателя в еднодневен срок да представи доказателства за представителна власт. Общинска избирателна комисия – Горна Оряховица е задължена незабавно да представи цялата административна преписка.